Vítejte v Evropském parlamentu

Těší mne, že se s Vámi setkávám na oficiálních webových stránkách Evropského parlamentu.


Odpověď předsedy Evropské komise J.M. Barrosa M. Ransdorfovi


Článek a foto ...


Záznamy vystoupení z EP ...  Některá vystoupení v EP (vyhledejte v pravo)

K situaci v Iránu

Subjects Situation in Iran 30-01-2008, Speakers on this subject Ransdorf Miloslav

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/faces/vod/player.jsp?date=20080130


K protiraketovému štítu v ČR a Polsku

Subjects US anti-missile defence system 30-01-2008, Speakers on this subject Ransdorf Miloslav

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/faces/vod/player.jsp?date=20080130


K Evropskemu technologickemu institutu

Subjects European Institute of Innovation and Technology 11-03-2008

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/faces/vod/player.jsp?date=20080311


Záznam vystoupeni Miloslava Ransdorfa během plenárního zasedáni EP dne 9. června 2011.

http://www.europarl.europa.eu/sed/speeches.do?orator=Q-T


Přehled hlavních aktivit poslance Evropského parlamentu

PhDr. Miloslav RANSDORF, CSc.

ve volebním období 2009- 2014

Narozen 15. února 1953, Rakovník

KSČM

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

MÍSTOPŘEDSEDA poslanecké frakce GUE/NGL

SPOLUPŘEDSEDA Výboru pro energetickou bezpečnost v rámci Parlamentního shromáždění Euronest

 

Výbory:

 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku  (ITRE)  - člen

 • Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) - náhradní člen

 • Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem - člen

 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest - člen; spolupředseda Výboru pro energetickou bezpečnost;

 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko - náhradník

 • Meziskupina pro Dunaj a jeho využití - člen

 • Meziskupina pro sociální ekonomiku - člen

 • Meziskupina ENEF - Evropské jaderné energetické fórum - Skupina "Příležitosti" - člen

 • Neformální skupina "Přátele Srbska" - člen

 Oblasti zájmu:

 • Průmysl (chemický, ocelářský, uhelný, hutnictví atd.)

 • Věda a výzkum (nanotechnologie, další nové technologie či inovace v rámci 7. rámcového programu  Evropského společenství pro růst a vývoj)

 • Jaderná energetika

 • Energetika (v rámci agendy výboru ITRE a s důrazem na diverzifikaci energetických dodávek do EU)

 • Regionální politika Evropské unie

 • Spolupráce EU se zeměmi Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Oceánie aj., podpora rozvoje

 • Mezinárodní vztahy a zahraniční obchod

 Hlavní aktivity:

 • Korespondence - písemné interpelace (třikrát) s předsedou Evropské komise (EK) Jose Manuelem Barrosou ohledně kontrol českých občanů německou policií (data korespondence: 17.6. 2008; 4.11. 2008; 8.3. 2010).

 • Písemné upozornění předsedy EK J. M. Barrosa na některé praktiky využívání fondů Evropské unie v České republice (zasláno dne 28.4. 2010).

 • Písemná interpelace předsedovi EK J. M. Barrosovi ohledně žádosti skupiny občanů z části Prahy 5 k nařízení Rady ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Jedná se o možnost rozšíření působnosti EK pro projednávání porušování hospodářské a obchodní soutěže v členských zemích EU (zasláno dne 7.4. 2010).

 • Návrh usnesení o evropské strategii pro Podunají (společně s J. Kohlíčkem za skupinu GUE/NGL).

 • Mezinárodní ministerská konference WTO v Ženevě, která se konala ve dnech 30. listopadu - 2. prosince 2009.  M. Ransdorf byl členem oficiální delegace Evropského parlamentu.

 • Namísto místopředsedy KSČM  MUDr. Jiřího Maštálky se zúčastnil debaty odborníků a zástupců politických stran u kulatého stolu o otázkách zahraniční politiky. Konala se dne 3. května 2010 v Černínském paláci v Praze.

 • Ve dnech 25. - 26. května 2010 se zúčastnil jednání Jaderného fóra v Bratislavě.  

 • Ve dnech 7. - 8. června 2010 se zúčastní Společného parlamentního zasedání EP na téma "Směrem k evropskému energetickému společenství pro 21. století" jako člen oficiální delegace GUE/NGL.

 • V novém funkčním období od srpna 2009 uspořádal 3 návštěvy občanů ČR, zejména studentů v EP.

 • Zúčastnil se v EP řady setkání s českými i zahraničními novináři. Rovněž na debatách jak pro české tak zahraniční televizní společnosti.

 • Ve dnech 5. – 6. října 2010 se zúčastnil konference o energetice na zámečku Ecka (Vojvodina, Srbsko).

 • Dne 5. října. 2010 se zúčastnil konference o organizovaném zločinu v Bělehradu. 

 • Během plenárního zasedaní ve Štrasburku dne 19. října 2010 uspořádal pracovní snídani pro české europoslance, které se rovněž zúčastnili Mgr.Tomáš Boček (velvyslanec Stálé mise ČR při Radě Evropy) a Eva Hubálková (vedoucí oddělení pro Českou republiku, Ukrajinu a Estonsko v Evropském soudu pro lidská práva) a M. Sedláček (náměstek pro evropské záležitosti). Hlavním tématem diskuze byla spolupráce mezi EP a Radou Evropy/Evropským soudem pro lidská práva.

 • Ve dnech 29. a 30. listopadu 2010 se zúčastnil delegace výboru INTA do Maďarska.

 • Zúčastnil se IV. Mezinárodní konference "Pražské evropské energetické fórum 2010", která se konala dne 2. prosince 2010 v Praze pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí.

 • Vystoupil v rámci debaty na téma "Budoucnost evropské energetiky", kterou pořádali Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze dne 1. března 2011 v Evropském domě.

 • Dne 19. května 2011 vystoupil na konferenci Jaderného fóra v Praze.  

 Zpravodaj a stínový zpravodaj EP pro následující legislativu: 

 • Zpráva k návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Srbsku - výbor INTA (byla přijata drtivou většinou hlasů na plénu EP).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě německé europoslankyně za Zelené Rebeccy Harmsové na téma  "Finanční pomoc Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu – Program Kozloduj." (V této souvislosti podal 8 pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem ITRE i plenárním zasedání EP. Podstatně nimi ovlivnil charakter celé zprávy, jejíž návrh nebyl od počátku nakloněn Bulharsku).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě ITRE o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES  (podal k ní 9 pozměňovacích návrhů). Zúčastnil se v této souvislosti  řady velmi složitých jednání stínových zpravodajů se zpravodajem - španělským europolancem A. Vidal - Quadrasem, jakožto i probíhajících tzv. trialogů mezi EP, Evropskou komisí a Radou (Radou ministrů EU).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě o posilování chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN (výbor ITRE).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě portugalského europoslance V. Moreiry (předseda výboru INTA) o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině (výbor INTA).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě o budoucnosti ocelářského průmyslu (výbor INTA).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě o strategii EU pro oblast Jižního Kavkazu (výbor INTA).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (výbor INTA).

 • Stínový zpravodaj ke stanovisku výboru ITRE ke zprávě "Státní podpora k usnadnění uzavíraní nekonkurenceschopných uhelných dolů".

 • Stínový zpravodaj ke stanovisku výboru ITRE ke zprávě o využití potenciálu kulturních a kreativních odvětví (ITRE).

 • Stínový zpravodaj k zprávě slovinské europoslankyně Romany Jordan Cizeljové (EPP) k návrhu směrnice o nakládaní s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (podal  3 pozměňovací návrhy).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě portugalského europoslance V. Moreiry (předseda výboru INTA) o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii (výbor INTA).

 • Stínový zpravodaj ke zprávě rakouského europoslance J. Leichtfrieda k návrhu nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení  (ES) č. 1334/2000, kterým se zavadí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (výbor INTA).

Vystoupení na plenárním zasedání: 14 (viz níže)

Vystoupení ve výboru ITRE: téměř na každém zasedání

Vystoupení ve výboru INTA: dle potřeby

Přehled vystoupení na plenárním zasedání EP:

 • dne 9. června 2011 -  k prohlášeni EK "Zátěžové testy jaderných elektráren v EU a jaderná bezpečnost v zemích sousedících s EU".

 • dne 9. června 2011 -  k otázce k ústnímu zodpovězeni   "Uplatňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí v Rakousku.

 • dne 10. května 2011 - rozprava k otázce k ústnímu zodpovězeni - "Jaderná bezpečnost 25 let po černobylské katastrofě".

 • dne 6. dubna 2011 - "Poučení, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku".

 • dne 8. března 2011 - "Průmyslová politika pro éru globalizace".

 • dne 20. ledna 2011 - "Udržitelná politika EU pro nejsevernější oblasti".

 • dne 18. ledna 2011 - "Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko".

 • dne 23. listopadu 2010 - k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadněni uzavíráni nekonkurenceschopných uhelných dolů. 

 • dne 7. září 2010 - k projevu předsedy Evropské komise - "Stav Unie".

 • dne 19. května 2010 - "Program Kozloduj".

 • dne 23. listopadu 2009 - Makrofinanční pomoc Gruzii, Makrofinanční pomoc Arménii, Makrofinanční pomoc Srbsku, Makrofinanční pomoc Bosně a Hercegovině (rozprava č.1).

 • dne 23. listopadu 2009 - Makrofinanční pomoc Gruzii, Makrofinanční pomoc Arménii, Makrofinanční pomoc Srbsku, Makrofinanční pomoc Bosně a Hercegovině (rozprava č.2).

 • dne 15. září 2009 - K zahajovacímu  projevu předsedy EP.

 • dne 15. července 2009 - Závěry Evropské rady (18. - 19.6. 2009) - Půlroční činnost českého předsednictví.

 

Aktuální publikace:

 • Věk nejistoty: Energie - chléb i meč (2009).

 • Ekonomika pro člověka (2010)

 • Nyní vychází Nové čtení Marxe, I. díl.

(aktualizace Sujova, 10. června 2011) 


Vítejte v Evropském parlamentu

Oficiální stránky PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc. | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |